Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:zlecenia:nowe_zlecenie

Jak wypełnić metrykę nowego badania?Formularz składa się z czterech sekcji pomiędzy którymi można swobodnie przechodzić za pomocą przycisków DALEJ znajdujących się na końcu każdej sekcji lub klikając w nagłówek sekcji, jak pokazują to strzałki na powyższym zdjęciu. Wypełnienie niektórych pół jest wymagane do zarejestrowania badania. Pozostałe sekcje w przypadku niewypełnienia będą wyświetlać się jako Brak w widoku metryki badania.
Wszystkie informacje wpisane w metryce widoczne są w Raporcie, zaś wraz z Raportem ogólnym załączane są do teczki studenta, a zatem zalecamy uważne i dokładne wypełnianie rubryk.

Sekcja A - Informacje o pracy

Rubryka Opis zawartości
Tytuł pracy dokładny tytuł badanej pracy
Język pracy należy wybrać z listy rozwijanej język pracy:
– polski
– angielski
– inny

Sekcja B - Autor


Po przejściu do Sekcji B pokazuje się formularz dotyczący jednego/pierwszego autora pracy. Jeżeli istnieje potrzeba dodania kolejnego autora należy użyć przycisku Dodaj kolejnego, który uaktywni identyczny formularz dla Autora 2. Dodanego Autora można usunąć poprzez naciśnięcie czerwonej ikonki kosza, która pojawi się przy nagłówku.

Rubryka Opis zawartości
Typ pracy należy wybrać z listy rozwijanej typ pracy:
- licencjacka
– inżynierska
– magisterska
– inna
Jednostka należy wybrać z listy rozwijanej jednostkę, w ramach której składana jest praca
Kierunek studiów należy wpisać kierunek, w ramach którego składana jest praca (docelowo lista kierunków będzie pobierana z systemu POL-on)
Nazwisko nazwisko autora pracy
Imię imię autora pracy
Numer albumu numer albumu autora pracy

Sekcja C - Promotor/Recenzent

Po przejściu do Sekcji C pokazuje się formularz dotyczący jednego/pierwszego promotora pracy. Jeżeli istnieje potrzeba dodania kolejnego promotora należy użyć przycisku Dodaj kolejnego, który uaktywni identyczny formularz dla Promotora 2.
W przypadku, gdy znana jest osoba recenzenta można go od razu wprowadzić do metryki badania za pomocą przycisku Dodaj Recenzenta, który uaktywni identyczny formularz jak dla Promotora.

Rubryka Opis zawartości
Stopień/tytuł wybierany z listy rozwijanej stopień/tytuł naukowy
Nazwisko nazwisko promotora/recenzenta
Imię imię promotora recenzenta

Sekcja C jest zintegrowana z systemem POL-on, a zatem po wpisaniu kilku pierwszych liter nazwiska promotora/recenzenta wyświetli się lista z podpowiedziami. W takim wypadku pozostałe rubryki (stopień/tytuł oraz imię) uzupełnia się automatycznie.

Dodanego Promotora/Recenzenta (analogicznie co w przypadku dodanego Autora) można usunąć poprzez naciśnięcie czerwonej ikonki kosza, która pojawi się przy nagłówku.

Sekcja D - Pliki

Ostatnia sekcja pozwala na dodanie pliku (bądź plików) pracy dyplomowej.

Uwaga! Do badania można dodać więcej niż jeden plik, jednak każdy z nich musi mieścić się w limicie wielkości 15MB oraz każdy z nich musi mieć akceptowane rozszerzenie tj. .txt, .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf

Przyciski funkcyjne

Anuluj anuluje formularz zakładania nowego badania. Po jego użyciu pojawi się komunikat informujący o tym, czy dane będą zapisane oraz czy można bezpiecznie opuścić formularz
Zapisz metrykę zapisuje wypełniona lub częściowo wypełnioną metrykę bez względu na to czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione.
UWAGA! Nawet, jeżeli załączą Państwo w tym miejscu pliki pracy dyplomowej, po użyciu tego przycisku pliki nie zostaną zapisane!System JSA nie przechowuje plików pracy
Zapisz i wyślij do badania zapisuje wypełnioną metrykę i wysyła wraz z załączonymi plikami do badania antyplagiatowego.

Przykład.
Stan metryczki przed użyciem przycisku funkcyjnego, w przypadku wypełnienia sekcji A oraz C, częściowego wypełnienia sekcji B (brak Kierunku studiów) oraz bez załączonych plików pracy. Sekcje A i C oznaczone są zielonym kółkiem z parafką co informuje o poprawnym i zupełnym wpisaniu danych. Sekcja B oznaczona została czerwonym kółkiem z wykrzyknikiem i sygnalizuje braki w wypełnieniu informacji dotyczących autora pracy.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/zlecenia/nowe_zlecenie.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/28 08:36 przez edulinska