Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:zlecenia:nowe_zlecenie

Nowe badanie

Praca dyplomowa studenta sprawdzana jest w ramach jednego badania. Dopuszcza się, że jedna praca może być analizowana ponownie, maksymalnie trzy razy.

Formularz nowego badania można otworzyć z poziomu listy badań. Składa się on z czterech sekcji:

  • Informacje o pracy,
  • Autor,
  • Promotor / Recenzent,
  • Pliki.

Nie wszystkie pola są wymagane. Jednak wypełnienie tych obowiązkowych konieczne jest do zapisania badania.

[1] Do nawigacji między sekcjami służą przyciski [Dalej] i [Wróć].

[2] Sekcje autora i promotora dopuszczają dodanie kilku osób przy pomocy [Dodaj kolejnego …] .

[3] Podgląd -wszystkie wprowadzone dane w poprzednich sekcjach są wyświetlane po prawej stronie okna.

[4] [Zapisz i wyślij do badania] umożliwia jednoczesne zapisanie badania i wysłanie pliku do analizy - badanie uzyska status „Wysłany”.

[5] Alternatywnie do punktu 4., po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól na formularzu można zapisać go do wersji roboczej [Zapisz]- badanie uzyska status „Zarejestrowane”.

sekcja AutorTyp pracy
Typ pracy, w ramach której dyplom będzie broniony, przy czym, każdy autor (jeśli jest ich wielu) może bronić innego typu pracy w ramach jednego dyplomu.

Jednostka
Jednostka, prowadząca studia, na której będzie broniona badana praca (wydział, katedra, …). Pole może być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

Kierunek studiów
Nazwa kierunku studiów w ramach którego autor napisał pracę.Pole może być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

Nazwisko autora
Nazwisko autora pracy badanej. Pole może być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

Imię autora
Imię autora pracy badanej. Pole może być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

Numer albumu
Numer albumu autora pracy badanej.

sekcja Promotor / RecenzentStopień / tytuł
Stopień lub tytuł naukowy/ zawodowy promotora.

Nazwisko promotora
Nazwisko promotora / opiekuna pracy. Pole może być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

Imię promotora
Imię promotora / opiekuna pracy badanej. Pole moze być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

Stopień / tytuł
Stopień lub tytuł naukowy/zawodowy recenzenta.

Nazwisko recenzenta
Nazwisko recenzenta / opiekuna pracy. Pole może być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

Imię recenzenta
Imię recenzenta pracy badanej. Pole może być wypełnione ręcznie lub przez zaproponowane podpowiedzi z bazy POL-on.

sekcja PlikiWybierz pliki
Przycisk umożliwiający wskazanie w oknie przeglądarki pliku z treścią pracy dyplomowej, który będzie analizowany.
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/zlecenia/nowe_zlecenie.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/10 08:33 przez mwartacz