Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:wynik_badania:opis_strony_wyniku

Opis strony wyniku

Uwaga!

Pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem ponad sekcją B oznacza widok Raportu niezaakceptowanego. Po akceptacji wyświetla się zielony znaczek parafki.

Sekcja A - Akcje Raportu

Tekst pracy
Przycisk umożliwia wyświetlenie treści przebadanej pracy w oddzielnym oknie

Akceptuj
Przycisk umożliwia zaakceptowanie wyniku badania antyplagiatowego jako ostatecznej wersji. Uwaga: jest to akcja nieodwracalna, permanentnie blokująca wprowadzanie zmian

Udostępnij
Przycisk umożliwia udostępnienie do wglądu wyniku badania antyplagiatowego Promotorowi

Pobierz
Przycisk służący do otwarcia/pobrania raportu w formie pliku pdf

Sekcja B - Metryka zlecenia

Tytuł pracy
Pełen tytuł badanej pracy

Język pracy
Język badanej pracy

Autorzy
Dane dotyczące wszystkich autorów pracy (imię, nazwisko, numer albumu, typ pracy, jednostka, kierunek studiów

Badane pliki
Lista plików przesłanych do badania

Promotorzy
Dane dotyczące wszystkich promotorów pracy (tytuł, imię, nazwisko)

Recenzenci
Dane dotyczące wszystkich recenzentów pracy (tytuł, imię, nazwisko)

Numer badania
Numer badania, w ramach którego analizowano pracę

Numer próby
Numer próby, którą podjęto analizując pracę w ramach danego adania

Dodano badanie
Dokładna data i godzina utworzenia badania

Stan próby
Informacja o tym, jaki jest aktualny status próby. Informacje o statusach próby tutaj

Dodano badanie przez
Imię i nazwisko użytkownika, który dodał badanie

Data stanu próby
Dokładna data i godzina ostatniej zmiany stanu próby

Ostatnia zmiana danych
Dokładna data i godzina ostatniej zmiany danych w badaniu

Wysłano próbę
Dokładna data i godzina zlecenia próby

Ostatnia zmiana danych przez
Imię i nazwisko użytkownika, który jako ostatni dokonał zmiany danych w badaniu

Wysłano próbę przez
Imię i nazwisko użytkownika, który zlecił próbę

Sekcja C - Analiza tekstu

Znaki specjalne lub spoza języka pracy
Liczba wskazuje ilość znaków nie pasujących do języka pracy oraz znaków specjalnych

Znaki
Liczba wskazuje ilość znaków, z których składa się badana praca

Nierozpoznane wyrazy
Liczba wskazuje ilość wyrazów, które są nierozpoznane względem języka polskiego i angielskiego

Wyrazy
Liczba wskazuje ilość wyrazów znajdujących się w pracy

Liczba fragmentów innego stylu
Liczba wskazuje ilość stylów innych niż główny styl, którym napisana jest badana praca

Rozkład długości wyrazów
Wykres prezentuje długość wyrazów w pracy badanej (kolor fioletowy) na tle uśrednionych wartości ze wszystkich prac znajdujących się w bazie ORPPD (kolor szary)

Sekcja D - Wyniki ogólne

Procentowy rozmiar podobieństwa (PRP)
Procentowy rozmiar podobieństwa prezentuje poziom podobieństwa ze wszystkich baz referencyjnych. Wynik przedstawiony jest w podziale na cztery bloki, z których każdy różni się długością fraz branych do obliczenia PRP. Więcej tutaj

Sekcja E - Referencyjne bazy porównawcze

Nazwa bazy
Wynik analizy podobieństw przedstawiony w podziale na cztery poziomy, które wynikają z długości fraz branych pod uwagę przy obliczaniu PRP.

Wykryte podobieństwo
Lista źródeł, w których znaleziono podobieństwa tekstu. Dla każdego źródła wyliczona jest liczba znalezionych podobieństw podzielonych według długości fraz oraz liczba wyrazów w najdłuższej frazie.

Lista pasaży podobieństw
Lista znalezionych fraz, w których wykryto zbieżność w ramach jednego źródła. Dla każdej z fraz przedstawiony jest wynik PRP w czterech przedziałach liczny wspólnych fraz
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/wynik_badania/opis_strony_wyniku.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/28 07:22 przez edulinska