Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:wynik_badania:opis_strony_wyniku

Opis strony wyniku

Sekcja A - Akcje dostępne na stronie

Tekst pracy
Przycisk umożliwia wyświetlenie treści przebadanej pracy w oddzielnym oknie.

Udostępnij
Przycisk umożliwia udostępnienie wyniku badania antyplagiatowego w formie aktywnego linku w treści maila.

Pobierz
Przycisk służący do zapisania raportu wyniku w formacie pdf.

Sekcja B - Metryka zlecenia. Tutaj znajdują się podstawowe informacje o zleceniu

Tytuł pracy
Tytuł pracy.

Język pracy
Język pracy.

Autorzy
Autorzy pracy.

Promotorzy
Promotorzy pracy

Badane pliki
Lista plików analizowanych przez JSA.

Numer zlecenia
Numer zlecenia w ramach którego analizowano pracę.

Dodano zlecenie przez
Imię i nazwisko użytkownika, który utworzył zlecenie.

Data dodania zlecenia
Data i godzina utworzenia zlecenia.

Numer badania
Numer badania.

Stan badania
Stan badania. Badanie może przyjmować 4 stany: Zarejestrowane, Wysłane, Badane, Wykonane.

Data stanu badania
Data i godzina zmiany stanu badania na aktualny.

Data wysłania badania
Data i godzina wysłania pliku do badania.

Sekcja C - Analiza tekstu, podsumowanie.

Liczba znaków w pracy
Liczba wskazuje z ilu znaków praca się składa.

Liczba wyrazów w pracy
Liczba wyrazów w treści pliku wysłanego do analizy.

Liczba znaków specjalnych lub spoza języka pracy
Liczba znaków specjalnych lub nie pasujących do języka pracy

Liczba stylów pisowni
Liczba stylów, którymi napisana jest treść badanego pliku.

Liczba nierozpoznanych słów
Liczba nierozpoznanych słów w odniesieniu do języka polskiego lub angielskiego.

Rozkład długości wyrazów
Wykres przedstawiający wynik z pracy badanej na tle danych z ORPPD.

Sekcja D - Wykryte podobieństwa.

Procentowy rozmiar podobieństwa PRP - wynik ogólny.
Wynik ogólny przedstawiający poziom zapożyczeń ze wszystkich baz referencyjnych. Wynik przedstawiony jest w podziale na cztery bloki, z których każdy różni się długością fraz branych do obliczenia PRP.

Sekcja E - PRP w rozbiciu na poszczególne bazy danych.

Nazwa bazy.
Wynik analizy podobieństw przedstawiony w podziale na cztery poziomy, które wynikają z długości fraz branych pod uwagę przy obliczaniu PRP.

Źródło znalezionych podobieństw
Lista źródeł, w których znaleziono podobieństwa tekstu. Dla każdego źródła wyliczona jest liczba znalezionych podobieństw podzielonych według długości fraz oraz liczba wyrazów w najdłuższej frazie.

Lista znalezionych pasaży podobieństw
Lista znalezionych fraz, w których wykryto zbieżność w obrębie jednej bazy. Dla każdej z fraz przedstawiony jest wynik PRP w czterech blokach, różniących się między sobą długością fraz branych do obliczenia wyniku PRP.
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/wynik_badania/opis_strony_wyniku.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/25 09:21 przez mwartacz