Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:uzytkownicy_i_uprawnienia

Role i uprawnienia

Konta użytkowników tworzone są przez administratora, który ma nadane uprawnienia na poziomie instytucji i jednostki. Użytkownik może mieć przypisaną dowolną kombinację ról, których uprawnienia będą się sumować np. Jan Kowalski pracujący na Wydziale Matematyki może mieć przypisane role „Biuro Zleceń”, „Podgląd” i „ Ustawienia” - dzięki takiej konfiguracji uprawnień będzie mógł tworzyć zlecenia do analizy antyplagiatowej, podejrzeć wynik (bez szczegółowych danych o źródłach podobieństw), a także definiować ustawienia parametrów wyników dla Wydziału Matematyki.

Role występujące w JSA:

  1. Biuro Zleceń - przeglądanie i zarządzanie zleceniami moich jednostek,
  2. Promotor - przeglądanie i zarządzanie moimi* zleceniami oraz zleceniami z udostępnionymi wynikami,
  3. Podgląd - przeglądanie moich i jednostki zleceń,
  4. Ustawienia - personalizacja ustawień dla jednostki,
  5. Statystyka - zarządzanie raportami,
  6. Integracja - konfiguracja ustawień integracyjnych dla uczelni,
  7. Administracja - zarządzanie użytkownikami.

*Moje zlecenia - zlecenia zarejestrowane przez użytkownika lub jest on wskazany jako promotor w zleceniu.


Uprawnienia w rolach

Nazwa obszaru/nazwa uprawnieniaOpis uprawnieniaRola posiadająca uprawnienie
Zlecenia
Dodawanie zleceńTworzenie nowych zleceń (metadane oraz pliki prac badanych).Biuro Zleceń, Promotor
Edycja zleceńEdycja metadanych zlecenia oraz dodanie kolejnego badania. Możliwość edycji wszystkich zleceń na liście zleceń.Biuro zleceń, Promotor
Udostępnianie zleceńUdostępnianie zlecenia w trybie „do edycji”.Biuro Zleceń, Promotor
Przeglądanie moich zleceńPodgląd zleceń rejestrowanych samodzielnie lub udostępnionych dla mnie oraz zleceń, w których użytkownik jest wskazany jako promotor.Biuro Zleceń, Promotor
Przeglądanie zleceń jednostkiPodgląd zleceń przypisanych do jednostki (wskazana w metryce zlecenia w polu „Jednostka”).Biuro Zleceń, Promotor
Wynik
Przeglądanie wyniku bez źródeł podobieństwDostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa.Promotor
Dostęp do danych źródła podobieństwaDostęp do panelu „Źródło podobieństwa” w szczegółach wyniku (obok tekstu pracy). Promotor
Akceptacja wyniku Możliwość akceptacji wyniku analizy.Promotor
Drukowanie wyników badańMożliwość wydruku raportu z wynikiem badania.Promotor
Przeliczanie wynikuMożliwość odfiltrowania wybranych źródeł lub pasaży podobieństw.Promotor
Użytkownik
Dodawanie użytkownikówMożliwość tworzenia kont nowym użytkownikom JSA.Administracja
Edycja użytkowników
Dodawanie użytkowników z plikuMożliwość dodania wielu nowych kont użytkowników JSA przy użyciu pliku .csv.Administracja
Przeglądanie listy użytkownikówPodgląd listy użytkowników JSA w kontekście jednostek, do których ma się uprawnienia.Administracja
Edycja uprawnień użytkownikaMożliwość nadawania zmiany uprawnień i ról w ramach jednostek, które są w zakresie uprawnień edytującego.Administracja
Ustawienia
Ustawienie tekstów wykluczanychDostęp do ustawień jednostki w zakresie zakładki „Wykluczenia tekstu” gdzie można dodawać i usuwać treści do wykluczenia z obliczeń w wynikach.Ustawienia
Personalizacja parametrów dla wynikówDostęp do ustawień jednostki w zakresie zakładki „Parametry wyniku” gdzie definiuje się parametry długości pasaży podobieństwa oraz progi tolerancji wyników, na podstawie których obliczany jest ostateczny wynik analizy plików.Ustawienia
Ustawienia ogólne dla instytucjiDostęp do ogólnych ustawień jednostki w zakresie zakładki „Ogólne” , gdzie znajduje się kod autoryzacji (dla integracji REST API), adres uczelnianej bazy referencyjnej oraz można pobrać szablon CSV do importu użytkowników z pliku.Integracja
Raporty
Tworzenie raportówTworzenie raportów predefiniowanych dla jednostki.Statystyka
Pobieranie raportów przedefiniowanychMożliwość zapisania do pliku wygenerowanego raportu.Statystyka
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/uzytkownicy_i_uprawnienia.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/03 07:20 przez mwartacz