Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:ustawienia

Ustawienia

Funkcje na stronie Ustawienia pozwalają skonfigurować poniższe parametry do obliczania wyników badanych prac w ramach danej uczelni lub wybranej jednostki organizacyjnej:

  1. Minimalna długość frazy dla każdego czterech obliczeń PRP
  2. Progi podwyższony i wysoki dla każdego z czerech obliczeń PRP
  3. Teksty, które nie powinni być brane pod uwagę do obliczeń PRP (na przykład tekst oświadczenia studenta)
  4. Adres uczelnianej bazy referencyjnej

Konfigurację ustawień w sekcji Wszystkie jednostki umożliwia wprowadzenie tej konfiguracji na wszystkich jednostkach, do konfiguracji których użytkownik ma odpowiednie uprawnienie.

Jeżeli jakaś jednostka z obszaru zarządzanego danym użytkownikiem ma mieć inne parametry, to należy wybrać daną jednostkę i dla niej skonfigurować odpowiednio parametry.

JSA ustawia dla jednostek parametry domyślne, jeżeli użytkownik nie skonfiguruje inaczej. Jeżeli w sekcji Wszystkie jednostki pozostawić ustawienia domyślne, a dla wybranej jednostki skonfigurować własne ustawienia, to ustawienia domyślne pozostaną na wszystkich pozostałych jednostkach zarządzanych przez danego użytkownika

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/ustawienia.txt · ostatnio zmienione: 2018/06/15 13:30 przez eniemirska