Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:ustawienia

Ustawienia

Funkcje na stronie Ustawienia pozwalają skonfigurować poniższe parametry do obliczania wyników badanych prac w ramach danej jednostki organizacyjnej:

  1. minimalna długość frazy dla każdego czterech obliczeń PRP,
  2. progi podwyższony i wysoki dla każdego z czerech obliczeń PRP,
  3. teksty, które nie powinny być brane pod uwagę do obliczeń PRP (na przykład tekst oświadczenia studenta),
  4. adres uczelnianej bazy referencyjnej, którą uczelnia chce włączyć do badania w celu szukania w niej plagiatów.

Każda jednostka może mieć indywidualnie dostosowaną konfigurację ustawień lub może skorzystać z wartości domyślnych systemu.

Lista jednostek wyświetlana w Ustawieniach jest zgodna z zakresem uprawnień użytkownika. Jeżeli jest to użytkownik zalogowany jako administrator, zalogowany przy użyciu danych z systemu POL-on, to zakres uprawnień pochodzi z systemu POL-on. Jeżeli natomiast jest to użytkownik z kontem JSA, to jego uprawnienia są zgodne z zakresem zapisanym w koncie użytkownika.

Każda jednostka ma ustawione domyślne wartości parametrów i według nich system JSA oblicza wynik badań. Przyjmuje się, że żadne parametry nie mogą być puste. Wartości domyślne mogą zostać zmienione przez użytkownika. Później zawsze jest możliwość powrotu do wartości domyślnych używając przycisku [Przywróć wartości domyślne].

UWAGA!

Wynik z badania obliczany jest zawsze według aktualnej konfiguracji parametrów w zakładce Ustawienia.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/ustawienia.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:55 przez mwartacz