Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:ustawienia

Ustawienia


Po wejściu w zakładkę „Ustawienia” w menu bocznym znaleźć można opcje pozwalające na skonfigurowanie i dostosowanie parametrów systemu JSA do indywidualnych potrzeb instytucji lub jednostek. Parametry te podzielone są na trzy grupy i umieszczone zakładkach „Ogólne”, „Parametry wyniku” oraz „Wykluczenia tekstu”.

UWAGA

Zmiana Parametrów wyniku blokuje możliwość wykonania nowych prób w zarejestrowanych już wcześniej badaniach z innymi parametrami. Wynik z badania obliczany jest zawsze według aktualnej konfiguracji parametrów w zakładce Ustawienia.

OgólneW zakładce „Ogólne” znajdują się dwie opcje:

1. Dostęp do API instytucji
W tym miejscu znajduje się:

  1. Kod autoryzacji instytucji czyli unikalny token/klucz instytucji nadawany automatycznie, niezbędny do uwierzytelnienia i autoryzacji instytucji przy JSA REST API. Po kliknięciu w ikonkę oka pojawia się opcja skopiowania zawartości;
  2. Kod autoryzacji JSA czyli token/klucz nadawany przez instytucję dla Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który jest niezbędny do uwierzytelnienia i autoryzacji JSA przy JSA REST API. Po kliknięciu w ikonkę oka pojawia się opcja edycji zawartości.

Więcej na temat integracji API z systemami uczelnianymi znajduje się tutaj.

2. Pliki do importu użytkowników
Po kliknięciu przycisku funkcyjnego „Pobierz” generowany jest do pobrania szablon pliku masowego importu kont nowych użytkowników. Jego wygląd uzależniony jest od bieżących uprawnień zalogowanego użytkownika (w tym także jednostek, w ramach których posiada uprawnienia). Więcej na temat masowego dodawania użytkowników znajduje się tutaj.

Parametry wyniku


W zakładce tej można zdefiniować parametry wykorzystywane przy obliczaniu wyniku badania dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek w ramach jednej instytucji. Wyświetlana lista jednostek jest zgodna z zakresem uprawnień zalogowanego użytkownika.


Po kliknięciu w nazwę instytucji/jednostki belka z parametrami rozwija się. Domyślnie ustawione wartości parametrów w razie potrzeby można zmienić wedle preferencji per instytucja i per jednostka, co oznacza, że każda jednostka może mieć indywidualnie dostosowaną konfigurację ustawień.


Istnieje możliwość zmiany Siły podobieństwa tekstu, to znaczy, że w zależności od tematyki prac bronionych na danych jednostkach/instytucjach, można określić stopień semantycznego podobieństwa porównywanych fragmentów. Rekomendowana wartość tego parametru to 0.3. Im wartość bliższa 1 tym system wyszukuje fragmenty identyczne do źródłowych, nie zaś podobne semantycznie.


Każda jednostka ma ustawione domyślne wartości parametrów, według których system JSA oblicza wynik badania. Aby zmienić parametry dla danej jednostki należy włączyć suwak Parametry własne, który odblokowuje możliwość edycji parametrów. Przyjmuje się, że żadne parametry nie mogą być puste, a wartości domyślne mogą zostać zmienione w dowolnej chwili przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Do zresetowania zmienionych wartości służy przycisk Przywróć wartości domyślne, który znajduje się na dole ekranu zakładki.


Definiowalne dane to:

  • minimalna długość fraz służąca do wyliczania Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (cztery wartości),
  • podwyższone i wysokie progi tolerancji dla każdej długości frazy podobieństwa w ramach każdej bazy referencyjnej.


Więcej o liczeniu PRP znajduje się tutaj.

Wykluczenia tekstu


Zakładka „Wykluczenia tekstu” pozwala na wprowadzenie wykluczeń tekstów sprawdzanych w badaniu antyplagiatowym dla całej instytucji oraz dla poszczególnych jednostek w ramach jednej instytucji. Wyświetlana lista jednostek jest zgodna z zakresem uprawnień zalogowanego użytkownika.


Po wprowadzeniu tekstu wykluczenia należy nacisnąć podłużny zielony przycisk z symbolem plusa aby dodać wyjątek. Tekst automatycznie doda się na poziomie instytucji oraz wszystkich jednostek, do których osoba wprowadzająca wykluczenia ma uprawnienia w systemie.


Kliknięcie w nazwę jednostki rozwija belkę z wykluczeniami. Następnie, aby wprowadzić wykluczenie w kontekście danej jednostki należy aktywować suwak „Własne teksty pomijane w analizie wyników”. W polu tekstowym można wprowadzić tekst, który ma być pomijany w analizie wyników (np. standardowy tekst oświadczenia studenta z pracy dyplomowej czy strona tytułowa), a następnie potwierdzić dodanie wykluczenia poprzez naciśnięcie symbolu plusa na zielonym tle.


Pod przyciskiem dodania pracy pojawiać się będzie lista dodanych już wykluczeń wraz z opcją ich wykasowania. Dodane wykluczenie będzie pomijane przy każdym kolejnym badaniu antyplagiatowym prac związanych z daną jednostką, w ramach której zostało zdefiniowane.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/ustawienia.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/07 13:53 przez edulinska