Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:ustawienia

Ustawienia

Informacje zebrane w karcie Ustawienia pozwalają skonfigurować różne parametry instytucji lub jednostek. Umieszczone są w trzech zakładkach „Ogólne”, „Parametry wyniku”, „Wykluczenia tekstu”, jak poniżej

Ogólne

W tym miejscu, znajduje się:

  • klucz nadawany dla instytucji, który potrzebny jest przy konfigurowaniu połączenia Rest API,
  • adres uczelnianej bazy referencyjnej, którą instytucja chce włączyć do badania w celu szukania w niej plagiatów,
  • szablon pliku importu nowych kont użytkowników. Plik generowany jest zgodnie z bieżącymi uprawnieniami zalogowanego użytkownika (w tym także jednostki, do których może nadawać uprawnienia innym użytkownikom).

Parametry wyniku

Zakładka, w której można zdefiniować parametry wykorzystywane przy obliczaniu wyniku badania. Wszystkie parametry mogą zostać zmienione per jednostka lub wykorzystać domyślne wartości. Definiowalne dane:

  • minimalna długości fraz podobieństwa (cztery wartości),
  • progi tolerancji podwyższony i wysoki dla każdej długości frazy podobieństwa dla wyniku ogólnego lub per baza referencyjna.

Każda jednostka może mieć indywidualnie dostosowaną konfigurację ustawień lub może skorzystać z wartości domyślnych systemu.

Lista jednostek wyświetlana w Ustawieniach jest zgodna z zakresem uprawnień zalogowanego użytkownika.

Każda jednostka ma ustawione domyślne wartości parametrów i według nich system JSA oblicza wynik badania. Przyjmuje się, że żadne parametry nie mogą być puste, a wartości domyślne mogą zostać zmienione w dowolnej chwili. Później zawsze jest możliwość powrotu do wartości domyślnych używając przycisku [Przywróć wartości domyślne].

UWAGA

Wynik z badania obliczany jest zawsze według aktualnej konfiguracji parametrów w zakładce Ustawienia. Jeżeli ustawienia ulegną zmianie to nie będzie można wykonywać nowych prób w zarejestrowanych już wcześniej badaniach z innymi parametrami.

Wykluczenia tekstu

W tym miejscu można wprowadzić teksty, które nie powinny być brane pod uwagę podczas badania antyplagiatowego, na przykład tekst oświadczenia studenta lub strona tytułowa. Takie teksty mogą być różne w poszczególnych jednostkach. Wykluczenia będą pomijane przy kolejnych badaniach antyplagiatowych prac związanych z daną jednostką.

Sekcja A - Lista jednostek, do których zalogowany użytkownik ma dostęp.

Sekcja B - Przycisk dodawania nowego tekstu do wykluczenia.

Sekcja C - Zdefiniowany tekst do wykluczenia z badania antyplagiatowego.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/ustawienia.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/05 06:45 przez mwartacz