Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:uprawnienia:uprawnienia_users

Jak przypisać uprawnienia użytkownikowi

Konta użytkowników tworzone są przez uprawnionego Administratora na poziomie instytucji i jednostki, a każdy użytkownik JSA musi mieć przypisaną przynajmniej jedną zdefiniowaną rolę w systemie.

Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu. Dokładny opis zakresu uprawnień, które przypisane są do ról znajduje się tutaj.

Administrator systemu może zmieniać role i uprawnienia przypisane użytkownikom w dwojaki sposób: 1. z poziomu profilu użytkownika (po znalezieniu go na liście użytkowników) oraz 2. zbiorczo z poziomu zakładki Uprawnienia.

Należy pamiętać o tym, że nadane role i uprawnienia mogą być różne na poziomie instytucji co na poziomie jednostki. Dodanie roli na poziomie instytucji nie oznacza przydzielenia jej na poziom jednostki.


Aby przypisać role użytkownikowi (podczas zakładania konta lub po jego utworzeniu) należy w profilu użytkownika przejść do zakładki Role i uprawnienia.

Widok podzielony jest na dwie sekcje:

  1. uprawnienia w obrębie instytucji oraz
  2. uprawnienia w obrębie jednostek (np. wydziałów).

Oznacza to tyle, iż jeden użytkownik może mieć ograniczony dostęp do systemu w kontekście uczelni, zaś poszerzony w kontekście jednego lub kilku wydziałów, lub odwrotnie.

Decyzja o przypisaniu ról należy do Administratora systemu.


Aby włączyć opcję Uprawnień własnych, tj. przypisania innych ról na wydziałach, należy rozwinąć belkę żądanego wydziału i przesunąć suwak opcji, a następnie potwierdzić chęć jej włączenia.

Rola przypisana na poziomie instytucji „rozciąga się” na jednostki, zaś rola przypisana w kontekście danej jednostki przypisana zostaje tylko do niej.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/uprawnienia/uprawnienia_users.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/08 16:21 przez edulinska