Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:uprawnienia

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

podrecznik:uprawnienia [2018/12/21 12:09]
mwartacz utworzono
podrecznik:uprawnienia [2018/12/21 12:12] (aktualna)
mwartacz
Linia 1: Linia 1:
 ====== Role i uprawnienia ====== ====== Role i uprawnienia ======
  
 +Konta użytkowników tworzone są przez uprawnionego [[podrecznik:​rozpoczac_prace|administratora]] na poziomie instytucji i jednostki. Każdy użytkownik JSA musi mieć przypisaną przynajmniej jedną zdefiniowaną rolę w systemie. __Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu.__ Wszystkich ról jest w systemie siedem, przy czym główne to Administrator,​ Promotor, Biuro i Podgląd.  ​
 +Użytkownik może mieć przypisaną dowolną kombinację ról, których uprawnienia będą się sumować.
 +
 +//Jan Kowalski pracujący na Wydziale Matematyki może mieć przypisane role "​Biuro",​ "​Podgląd"​ i " Ustawienia"​ - dzięki takiej konfiguracji uprawnień będzie mógł tworzyć badania do analizy antyplagiatowej,​ podejrzeć wynik badania (bez szczegółowych danych o źródłach podobieństw),​ a także definiować ustawienia parametrów wyników dla Wydziału Matematyki//​. ​
 +
 +==== Role występujące w JSA: ====
 +
 +  - Biuro - przeglądanie i zarządzanie badaniami moich jednostek,
 +  - Promotor - przeglądanie i zarządzanie moimi* oraz udostępnionymi badaniami, ​
 +  - Podgląd - przeglądanie badań moich oraz jednostki,
 +  - Ustawienia - personalizacja ustawień dla jednostki,
 +  - Statystyka - zarządzanie statystykami,​
 +  - Integracja - konfiguracja ustawień integracyjnych dla instytucji,
 +  - Administracja - zarządzanie użytkownikami oraz parametrami instytucji.
 +*Moje badania -  badania zarejestrowane przez użytkownika lub jest on wskazany jako promotor w badaniu lub badanie zostało mu udostępnione.
 +
 +
 +----
 +
 +==== Uprawnienia w rolach ====
 +
 +
 +<​datatables page-length="​20"​ auto-width="​true"​ ordering="​true"​ >
 +
 +^<color #​121643>​Nazwa obszaru/​nazwa uprawnienia</​color>​^<​color #​121643>​Opis uprawnienia</​color>​^<​color #​121643>​Rola posiadająca uprawnienie</​color>​^ ​
 +|<color white/#​121643>​Badania</​color>​|||
 +|Dodawanie nowych|Tworzenie nowych badań (metadane oraz pliki prac ).|Biuro, Promotor|
 +|Edycja badań|Edycja metadanych badania oraz dodanie kolejnej próby. Możliwość edycji wszystkich badań na liście.|Biuro,​ Promotor|
 +|Udostępnianie badań|Udostępnianie badania innemu użytkownikowi systemu.|Biuro,​ Promotor|
 +|Przeglądanie moich* badań|Podgląd badań rejestrowanych samodzielnie,​ udostępnionych dla mnie oraz tych, w których ​ jestem ​ wskazany jako promotor.|Promotor|
 +|Przeglądanie badań jednostki|Podgląd badań przypisanych do jednostki.|Biuro,​ Podgląd, Statystyka|
 +|<color white/#​121643>​Raport</​color>​|||
 +|Przeglądanie raportu z badań w jednostce bez źródeł podobieństw|Dostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa.|Biuro,​ Podgląd|
 +|Przeglądanie raportu z moich* lub udostępnionych dla mnie badań bez źródeł podobieństw|Dostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa.|Promotor|
 +|Dostęp do danych źródła podobieństwa|Dostęp do panelu "​Źródło podobieństwa"​ w szczegółach wyniku (obok tekstu pracy). |Promotor|
 +|Akceptacja raportu |Możliwość akceptacji raportu badania.|Promotor|
 +|Drukowanie raportu|Możliwość wydruku raportu z wynikiem badania.|Promotor|
 +|Przeliczanie wyniku|Możliwość wykluczenia wybranych źródeł lub pasaży podobieństw.|Promotor|
 +|<color white/#​121643>​Użytkownicy</​color>​|||
 +|Dodawanie użytkowników|Możliwość tworzenia kont nowym użytkownikom JSA.|Administracja|
 +|Edycja użytkowników|Możliwość zmiany danych użytkowników.|Administracja|
 +|Dodawanie użytkowników z pliku|Możliwość dodania wielu nowych kont użytkowników JSA przy użyciu pliku .csv.|Administracja|
 +|Przeglądanie listy użytkowników|Podgląd listy użytkowników JSA w kontekście jednostek, do których ma uprawnienia osoba przeglądająca.|Administracja|
 +|Edycja uprawnień użytkownika|Możliwość nadawania zmiany uprawnień i ról  w ramach jednostek, które są w zakresie uprawnień edytującego.|Administracja|
 +|<color white/#​121643>​Ustawienia</​color>​|||
 +|Ustawienie tekstów wykluczanych|Dostęp do ustawień jednostki w sekcji "​Wykluczenia tekstu" ​ gdzie można dodać teksty pomijane podczas badania antyplagiatowego.|Ustawienia,​ Administracja|
 +|Personalizacja parametrów dla wyników|Dostęp do ustawień jednostki w sekcji "​Parametry wyniku"​ gdzie definiuje się parametry długości pasaży podobieństwa oraz progi tolerancji wyników, na podstawie których obliczany jest ostateczny wynik badania plików.|Ustawienia,​ Administracja|
 +|Ustawienia ogólne dla instytucji|Dostęp do ogólnych ustawień jednostki w sekcji "​Ogólne"​ , gdzie znajduje się kod autoryzacji (dla integracji REST API), adres uczelnianej bazy referencyjnej oraz można pobrać szablon CSV do importu użytkowników z pliku.|Integracja,​ Administracja|
 +|<color white/#​121643>​Statystyki</​color>​|||
 +|Tworzenie zestawień|Tworzenie zestawień predefiniowanych dla jednostki.|Statystyka|
 +|Pobieranie zestawów przedefiniowanych|Możliwość zapisania do pliku wygenerowanego raportu.|Statystyka|
 +
 +</​datatables>​
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/uprawnienia.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/21 12:12 przez mwartacz