Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:uprawnienia

Role i uprawnienia

Konta użytkowników tworzone są przez uprawnionego administratora na poziomie instytucji i jednostki. Każdy użytkownik JSA musi mieć przypisaną przynajmniej jedną zdefiniowaną rolę w systemie. Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu. Wszystkich ról jest w systemie siedem, przy czym główne to Administrator, Promotor, Biuro i Podgląd. Użytkownik może mieć przypisaną dowolną kombinację ról, których uprawnienia będą się sumować.

Jan Kowalski pracujący na Wydziale Matematyki może mieć przypisane role „Biuro”, „Podgląd” i „ Ustawienia” - dzięki takiej konfiguracji uprawnień będzie mógł tworzyć badania do analizy antyplagiatowej, podejrzeć wynik badania (bez szczegółowych danych o źródłach podobieństw), a także definiować ustawienia parametrów wyników dla Wydziału Matematyki.

Role występujące w JSA:

  1. Biuro - przeglądanie i zarządzanie badaniami moich jednostek,
  2. Promotor - przeglądanie i zarządzanie moimi* oraz udostępnionymi badaniami,
  3. Podgląd - przeglądanie badań moich oraz jednostki,
  4. Ustawienia - personalizacja ustawień dla jednostki,
  5. Statystyka - zarządzanie statystykami,
  6. Integracja - konfiguracja ustawień integracyjnych dla instytucji,
  7. Administracja - zarządzanie użytkownikami oraz parametrami instytucji.

*Moje badania - badania zarejestrowane przez użytkownika lub jest on wskazany jako promotor w badaniu lub badanie zostało mu udostępnione.


Uprawnienia w rolach

Nazwa obszaru/nazwa uprawnieniaOpis uprawnieniaRola posiadająca uprawnienie
Badania
Dodawanie nowychTworzenie nowych badań (metadane oraz pliki prac ).Biuro, Promotor
Edycja badańEdycja metadanych badania oraz dodanie kolejnej próby. Możliwość edycji wszystkich badań na liście.Biuro, Promotor
Udostępnianie badańUdostępnianie badania innemu użytkownikowi systemu.Biuro, Promotor
Przeglądanie moich* badańPodgląd badań rejestrowanych samodzielnie, udostępnionych dla mnie oraz tych, w których jestem wskazany jako promotor.Promotor
Przeglądanie badań jednostkiPodgląd badań przypisanych do jednostki.Biuro, Podgląd, Statystyka
Raport
Przeglądanie raportu z badań w jednostce bez źródeł podobieństwDostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa.Biuro, Podgląd
Przeglądanie raportu z moich* lub udostępnionych dla mnie badań bez źródeł podobieństwDostęp do raportu z wynikiem analizy bez wyświetlania danych o źródłach podobieństwa.Promotor
Dostęp do danych źródła podobieństwaDostęp do panelu „Źródło podobieństwa” w szczegółach wyniku (obok tekstu pracy). Promotor
Akceptacja raportu Możliwość akceptacji raportu badania.Promotor
Drukowanie raportuMożliwość wydruku raportu z wynikiem badania.Promotor
Przeliczanie wynikuMożliwość wykluczenia wybranych źródeł lub pasaży podobieństw.Promotor
Użytkownicy
Dodawanie użytkownikówMożliwość tworzenia kont nowym użytkownikom JSA.Administracja
Edycja użytkownikówMożliwość zmiany danych użytkowników.Administracja
Dodawanie użytkowników z plikuMożliwość dodania wielu nowych kont użytkowników JSA przy użyciu pliku .csv.Administracja
Przeglądanie listy użytkownikówPodgląd listy użytkowników JSA w kontekście jednostek, do których ma uprawnienia osoba przeglądająca.Administracja
Edycja uprawnień użytkownikaMożliwość nadawania zmiany uprawnień i ról w ramach jednostek, które są w zakresie uprawnień edytującego.Administracja
Ustawienia
Ustawienie tekstów wykluczanychDostęp do ustawień jednostki w sekcji „Wykluczenia tekstu” gdzie można dodać teksty pomijane podczas badania antyplagiatowego.Ustawienia, Administracja
Personalizacja parametrów dla wynikówDostęp do ustawień jednostki w sekcji „Parametry wyniku” gdzie definiuje się parametry długości pasaży podobieństwa oraz progi tolerancji wyników, na podstawie których obliczany jest ostateczny wynik badania plików.Ustawienia, Administracja
Ustawienia ogólne dla instytucjiDostęp do ogólnych ustawień jednostki w sekcji „Ogólne” , gdzie znajduje się kod autoryzacji (dla integracji REST API), adres uczelnianej bazy referencyjnej oraz można pobrać szablon CSV do importu użytkowników z pliku.Integracja, Administracja
Statystyki
Tworzenie zestawieńTworzenie zestawień predefiniowanych dla jednostki.Statystyka
Pobieranie zestawów przedefiniowanychMożliwość zapisania do pliku wygenerowanego raportu.Statystyka
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/uprawnienia.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/21 12:12 przez mwartacz