Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:udostepnienie_wyniku_badania

Akceptacja wyniku badania


Akceptacja raportu w wyniku badania jest czynnością, którą mogą wykonywać jedynie użytkownik, który jest przypisany jako promotor danego badania.

Służy ona ostatecznemu potwierdzeniu, że w ocenie Promotora przebadania praca nie jest plagiatem i zostaje przez niego dopuszczona w ostatecznej formie do obrony. Należy pamiętać, że w przypadku wątpliwości i zmian w treści pracy dodaje się nową próbę do badania, a wcześniejsze próby tracą opcję akceptowania. Po zaakceptowaniu próby dalsze dodawanie prób w badaniu jest niemożliwe.

Aby zaakceptować próbę należy wejść w Raport z danej próby. W menu bocznym znajduje się granatowy przycisk Akceptuj. Po jego naciśnięciu wyświetli się komunikat informujący, że jest to ostateczna i nieodwracalna czynność. Komunikat należy świadomie zatwierdzić.

Po odświeżeniu widoku przycisk Akceptuj znika, zaś pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem w prawym górnym rogu sygnalizujący status raportu zostaje zastąpiony przez zieloną parafkę informującą o tym, że praca dyplomowa została zatwierdzona po przebadaniu i można wydrukować ostateczny raport.

Analogicznie z wydruku raportu znika znak wodny ostrzegający o statusie raportu.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/udostepnienie_wyniku_badania.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/09 10:39 przez mwartacz