Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:rozpoczac_prace:tworzenie_konta_uzytkownika

Jak utworzyć konto użytkownika


Nowe konta użytkowników może założyć Administrator systemu JSA, to znaczy Administrator instytucji lub Administrator JSA. Istnieją dwa sposoby tworzenia kont:

 • z wykorzystaniem interfejsu JSA tj. poprzez wypełnienie Formularza nowego użytkownika, oraz
 • z wykorzystaniem funkcji masowego dodawania nowych użytkowników.

Formularz nowego użytkownika

Po wejściu z menu bocznego w zakładkę Użytkownicy pojawia się lista kont założonych w ramach danej instytucji. Formularz nowego konta użytkownika otwiera się po naciśnięciu przycisku „Nowy” po prawej stronie na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników lub na dole strony pod listą.

Wyświetlony formularz składa się z dwóch zakładek:

 • Szczegóły konta, oraz
 • Role i uprawnienia.

Szczegóły konta

Na pierwszej z nich powinny być wpisane podstawowe dane o nowym użytkowniku systemu, przy czym niektóre pola są opcjonalne.


Stopień/tytuł
Stopień lub tytuł naukowy wprowadzanego użytkownika, pole opcjonalne

Nazwisko
Nazwisko wprowadzanego użytkownika, pole wymagane

Email
Adres email wprowadzanego użytkownika, pole wymagane

UID POL-on
Numer identyfikacyjny UID POL-on wprowadzanego użytkownika, pole opcjonalne (zależne od ról, które mają być nadane użytkownikowi, wymagane w przypadku roli Promotor)

Autouzupełnianie jako Promotor
Pole opcjonalne, służące ułatwieniu użytkownikowi z nadaną rolą Promotor wprowadzania danych do metryki nowego badania (automatycznie wprowadza dane tego Promotora).

Przy wpisaniu pierwszych liter nazwiska powinna powinna pojawić się rozwijana lista pracowników naukowych zatrudnionych na Państwa uczelni i widniejących w systemie POL-on. Po kliknięciu na wybrane nazwisko pozostałe dane (stopień/tytuł naukowy, imię, numer UID) uzupełnia się automatycznie.


Role i uprawnienia

Druga zakładka obrazuje uprawnienia przypisane do konkretnych ról w ramach całej instytucji lub poszczególnych jednostek przy włączeniu suwaka z opcją Uprawnienia własne.

Masowe dodawanie nowych użytkowników

Aby dodać kilka kont użytkowników jednocześnie należy zaimportować dane plikiem XML. W tym celu należy użyć przycisku „Importuj” na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Na ekranie pojawi się okienko wyboru przygotowanego przez Państwa pliku .xml, który zawierać będzie przyszłych użytkowników.

Plik importu powinien być przygotowany według udostępnionego Państwu schematu. Można go pobrać w zakładce „Ustawienia”, w pierwszej karcie „Ogólne” ustawieniami instytucji (dokładnie wskazane tutaj. Po zakończonym procesie importu dostępne jest podsumowanie, w którym można znaleźć informację ile kont ile udało się zaimportować, a ile kont zawierało błędy.


Jak skorzystać z plików przygotowanych do importu

 1. Na stronie Ustawień pobieramy paczkę plików .zip, w której są niezbędne pliki do prawidłowego importowania użytkowników. Paczka zawiera:
  • importExample.xml - plik przykładowy przedstawiający jak prawidłowo powinien być zbudowany plik xml, aby dodawanie użytkowników zakończyło się powodzeniem. UWAGA: Wartości danych pól są tylko wartościami przykładowymi, a próba dodania niezmienionego pliku importExample.xml zakończy się błędem z powodu nieprawdziwych wartości polonUuid oraz departmentUuid.
  • importSchemaTemplate.xsd – plik definiuje schemat, według którego należy zbudować plik importu. Wartości nowych kont użytkowników wpisuje się w pola:academicDegree, firstName, lastName, email, polonUuid, role, departmentUid. W pliku znajdują się także listy możliwych wartości niektórych pól.
  • importTemplate.xml – prawidłowo zdefiniowany pusty plik xml.
  • availablePolonUsers.xml - plik zawierający listę pracowników z danej uczelni. Służy jako pomoc do wyciągnięcia np. Uid Polonu osoby.
 2. Pliki rozpakowujemy do dowolnego folderu.
 3. Uzupełniamy plik importTemplate.xml zgodnie ze schematem.

Zawartość pliku importSchemaTemplate.xsd:

Definicje

 • <academicDegree> - stopień/ tytuł naukowy. Wartość tego pola pobieramy z ograniczonej listy.
 • <firstName> - imię użytkownika.
 • <lastName> - nazwisko użytkownika.
 • <email> - adres e-mail użytkownika.
 • <polonUid> - identyfikator pracownika w systemie POL-on. Wartość jest wymagana przy nadanej roli Promotor.
 • <role> - rola użytkownika nadana w kontekście jednostki. Wartość tego pola pobieramy z listy dostępnych ról:
  INTEGRATION= Integracja
  STATISTICS= Statystyki
  OFFICE= Biuro
  MONITORING= Podgląd
  ADMINISTRATION= Administracja
  SETTINGS= Ustawienia
  SUPERVISOR= Promotor
 • <unitUid> - identyfikator instytucji w systemie POL-on, w której użytkownik może mieć nadane role.
 • <unitType> - identyfikator jednostki podległej instytucji w systemie POL-on, w której użytkownik może mieć nadane role.

Uwaga: W przypadku gdy chcemy nadać użytkownikowi więcej niż jedną rolę, należy skopiować cały blok <userImports> (zaznaczony czerwonym kwadratem na zrzucie). Proszę zwrócić uwagę na pola academicDegree firstName oraz lastName który nie gra roli już przy drugim i kolejnych blokach - te wartości mają znaczenie w 1 bloku. Pola te w obrębie tego samego e-maila w następnych blokach są dziedziczone.

Przykład importu

Przykład importu, podany poniżej, zakłada dodanie 2 użytkowników (świadczą o tym 2 różne e-maile): Jana Kowalskiego z rolami Administrator oraz Biuro na tym samym wydziale oraz Andrzeja Nowaka z rolą Administrator na tym samym wydziale co Jan Nowak (ta sama wartość unitType).

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/rozpoczac_prace/tworzenie_konta_uzytkownika.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/31 09:38 przez edulinska