Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:raporty

Wykluczanie tekstu na Raporcie i przeliczanie


Użytkownik będący promotorem danej pracy dyplomowej ma udostępnioną funkcjonalność pracy na Raporcie.

Po wejściu w widok tekstu pracy wraz z zaznaczonymi podobieństwami dostępna jest nawigacja pomiędzy fragmentami tekstu oraz bazami referencyjnymi za pośrednictwem zakładki Podobieństwa po lewej stronie ekranu. Po kliknięciu na wybrane źródło podobieństwa rozwija się lista pasaży. Kliknięcie w czerwony kwadrat znajdujący się przy danym fragmencie umożliwia jego wykluczenie. Po odznaczeniu fragmentu pojawi się okno, w którym należy podać powód wykluczenia np. informację o zapożyczeniu zasadnym. Zapisanie komentarza do wykluczenia skutkuje wykreśleniem podobieństwa oraz zaprzestaniem podkreślania kolorem w tekście pracy. Okrągła ikonka z literą “i” informuje o komentarzu, zaś dla całego źródła czerwona ikona wyświetla znak “-” informujący o częściowym wykluczeniu podobieństw.

Istnieje również możliwość wykluczenia wszystkich fragmentów z danego źródła. W tym celu należy kliknąć w czerwony kwadrat znajdujący się przy źródle podobieństwa. Po wpisaniu komentarza dotyczącego powodu wykluczenia wszystkie fragmenty automatycznie zostaną wykreślone, pojawi się ikona komentarza oraz nie będą już wyświetlane z kolorowym tłem w tekście pracy.

Po zakończeniu pracy na Raporcie należy kliknąć przycisk funkcyjny “Przelicz wyniki”. Wskaźnik PRP zostanie zmieniony zarówno w wynikach ogólnych jak i w wynikach danej bazy referencyjnej, której wykluczenia dotyczyły. Informacja o wykluczeniach zostanie również umieszczona na wydruku raportu.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/raporty.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/04 11:35 przez edulinska