Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:profil

Profil użytkownika


Szczegóły konta

W pierwszej zakładce znajdują się podstawowe informacje o koncie użytkownika.

Stopień/tytuł naukowyStopień lub tytuł naukowy wprowadzanego użytkownika, pole opcjonalne.
UWAGA: słownik stopni i tytułów naukowych jest ujednolicony z systemem POL-on i nie należy modyfikować danych. Pobierane są tytuły lub stopnie naukowe istniejące na gruncie prawa.
NazwiskoNazwisko wprowadzanego użytkownika, pole wymagane
E-mail Adres email wprowadzanego użytkownika, pole wymagane
UID POL-onNumer identyfikacyjny UID POL-on wprowadzanego użytkownika, pole opcjonalne (zależne od ról, które mają być nadane użytkownikowi, wymagane w przypadku roli Promotor).
Autouzupełnianie jako Promotor Pole opcjonalne, służące ułatwieniu użytkownikowi z nadaną rolą Promotor wprowadzania danych do metryki nowego badania (automatycznie wprowadza dane tego Promotora).
Dezaktywuj kontoOpcja dezaktywacji konta użytkownika służy uniemożliwieniu dalszego korzystania (logowania się) z konta w systemie JSA. Konta można dezaktywować, ale nie można ich usuwać.
Ponowne żądanie potwierdzenia aktywacji Po założeniu konta użytkownikowi dostępna jest opcja ponownego wysłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym, której użyć można w przypadku zagubienia pierwszej wiadomości e-mail. Przycisk Wyślij wyłącza się automatycznie po aktywacji konta.
Link do zmiany hasła Po aktywacji konta włącza się przycisk Wyślij przy opcji zmiany hasła. Administrator systemu może wysłać do użytkownika link do zmiany hasła i tym samym przywrócić dostęp do konta w przypadku zapomnienia hasła.
Status Istnieją trzy statusy konta w systemie:
– Brak uprawnień – oznaczający konto, które zostało utworzone, ale nie jest jeszcze aktywowane,
– Aktywne – oznaczające konto, które zostało utworzone oraz aktywowane, zaś użytkownik może korzystać z konta,
– Nieaktywne – oznacza konto, które zostało dezaktywowane, a użytkownik utracił możliwość korzystania z konta.
ID Oznacza numer identyfikacyjny użytkownika w systemie JSA
Dodano Wskazuje datę utworzenia konta
AktywowanoWskazuję datę aktywacji konta
Ostatnia wizyta Wskazuje datę ostatniego logowania użytkownika
Ostatnia zmiana danych Wskazuje datę ostatniej zmiany danych na koncie
Ostatnia zmiana uprawnień Wskazuje datę ostatniej zmiany uprawnień użytkownika

Role i uprawnienia

Druga zakładka obrazuje uprawnienia przypisane do konkretnych ról w ramach całej instytucji lub poszczególnych jednostek przy włączeniu suwaka z opcją Uprawnienia własne. Widoki te są mogą być różne jeżeli użytkownika posiada np. szerszy zakres uprawnień w obrębie jednostki (Wydziału) zaś węższe w obrębie instytucji (Uczelnia).

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/profil.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/28 08:31 przez edulinska