Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:logowanie

Logowanie

Formularz logowania dostępny jest na stronie głównej systemu. Będąc w innej części witryny można w łatwy sposób dostać się do niego naciskając przycisk [Logowanie] (jak poniżej).

Rodzaje użytkowników w systemie JSA:

  • jako administrator instytucji - oprócz loginu i hasła zaznacza dodatkowo opcję „Logowanie przez POL-on”,
  • jako użytkownik JSA - wypełnia login i hasło,
  • jako operator HelpDesk OPI PIB.

Konta wszystkich użytkowników JSA w obrębie instytucji tworzone są przez:

  • administratora instytucji (rola INST_ADM w systemie POL-on),
  • użytkownika JSA, któremu nadano rolę „Administracja”.

Problem z zalogowaniem?

Jeżeli nie posiadasz konta w JSA lub masz problem z zalogowaniem się do systemu zgłoś się do administratora Twojej instytucji.

Proces logowania składa się z kroków:

  1. podania loginu i hasła,
  2. podania instytucji, w kontekście której użytkownik będzie logowany.

Pola dostępne w kroku 1

Login
Pole przeznaczone na login użytkownika.

Hasło
Pole przeznaczone na hasło do konta użytkownika.

Logowanie przez POL-on
Zaznaczenie znacznika powoduje włączenie logowania przy pomocy danych konta w systemie POL-on. Podczas takiego logowania następuje sprawdzenie bieżących uprawnień administratorskich w POL-on (dopuszczalna rola to INST_ADM). Wymagane jest wpisanie loginu i hasła zgodnego z danymi konta w POL-on.

Zaloguj
Przycisk uruchamia proces logowania do systemu i, o ile walidacja loginu i hasła zakończyła się sukcesem, przechodzi do wybrania kontekstu.

Nie pamiętasz hasła?
Przycisk umożliwia użytkownikowi przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnego loginu na podany w koncie użytkownika e-mail zostanie wysyłany link do zmiany hasła na nowe.

Pola dostępne w korku 2

Kontekst logowania
Lista wyboru stanowi listę instytucji, do których zalogowany użytkownik ma dostęp w ramach swoich uprawnień. Wartości pobierane są z konta użytkownika.

Funkcja "Logowanie przez POL-on"

Funkcja służy do identyfikacji uprawnień do zarządzania użytkownikami w obrębie jednostki. Jest to możliwe dzięki wymianie danych między JSA a systemem POL-on. Przyjmuje się, że w każdej instytucji funkcjonuje przynajmniej jeden administrator instytucji. Ma on nadaną rolę INST_ADM w systemie POL-on, która pozwala na zarządzanie użytkownikami własnej instytucji. Przypominamy, że jest to rola nadana za zgodą rektora lub upoważnionego prorektora uczelni. Na podstawie tych uprawnień administrator instytucji otrzymuje dostęp do systemu JSA i może zarządzać kontami innych użytkowników JSA.

Scenariusz logowania się w JSA administratora instytucji:

  1. Wpisuje login i hasło takie jak w systemie POL-on
  2. Zaznacza opcję „Logowanie przez POL-on”
  3. Naciska przycisk „Zaloguj”

System zweryfikuje czy uprawnienia w systemie POL-on są aktualne. Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych użytkownik zostaje zalogowany do JSA z uprawnieniami administracyjnymi oraz zakresem jednostek zgodnym z uprawnieniami w systemie POL-on. Bieżące uprawnienia w POL-on sprawdzane są przy każdym logowaniu z zaznaczoną opcją „Jestem administratorem”.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/logowanie.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/03 07:05 przez mwartacz