Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:logowanie

Logowanie

Formularz logowania dostępny jest na stronie głównej systemu, do której można także szybko dojść naciskając przycisk [Logowanie]. {{:podrecznik:logowanie.png?nolink&600|}}

Proces logowania do systemu JSA składa się z dwóch kroków:

  1. podania loginu i hasła
  2. podania instytucji w kontekście, której użytkownik będzie logowany

Rozróżniamy trzy sposoby logowania:

  • jako administrator
  • jako użytkownik JSA
  • operator HelpDesk OPI

Pola dostępne w kroku 1

Login
Pole przeznaczone na login użytkownika.

Hasło
Pole przeznaczone na hasło do konta użytkownika.

Jestem administratorem
Logowanie z włączoną opcją administratora powoduje sprawdzenie uprawnień administratorskich w POL-on. Zgodnie z nimi, użytkownik dostanie dostęp do funkcji administracji JSA. Bieżące uprawnienia w POL-on sprawdzane są przy każdym logowaniu. Tylko użytkownicy posiadający rolę INST_ADM w POL-on są uprawnieni do zalogowania jako administratorzy JSA.

—-

Zaloguj
Przycisk uruchamia proces logowania do systemu i, o ile walidacja loginu i hasła zakończyła się sukcesem, przechodzi do wybrania kontekstu.

Nie pamiętasz hasła
Przycisk umożliwia użytkownikowi przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnego loginu na podany w koncie użytkownika e-mail zostanie wysyłany jest link do zmiany hasła na nowe.

Pola dostępne w korku 2

Kontekst logowania
Lista wyboru stanowi listę uczelni, do których zalogowany użytkownik ma dostęp w ramach swoich uprawnień. Wartości pobierane są z profilu użytkownika.
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/logowanie.txt · ostatnio zmienione: 2018/06/11 14:29 przez mwartacz