Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podrecznik:logowanie

Logowanie


Problem z zalogowaniem?

Jeżeli nie posiadasz konta w JSA lub masz problem z zalogowaniem się do systemu zgłoś się do administratora Twojej instytucji.

Formularz logowania dostępny jest na stronie głównej systemu. Istnieją trzy metody logowania do systemu JSA, które opiszemy kolejno poniżej:

  • Logowanie JSA - dostępne dla użytkowników z rolami nadanymi w systemie JSA,
  • Logowanie POL-on - dostępne dla Administratorów instytucji posiadających konto w systemie POL-on,
  • Centralne Logowanie OPI PIB - moduł logowania do centralnego systemu uwierzytelniania użytkowników dostępny dla Administratorów instytucji.

Konta wszystkich użytkowników JSA w obrębie instytucji tworzone są przez:

  • Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM w systemie POL-on),
  • Administratora JSA tj. użytkownika systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.

Logowanie dla użytkowników JSALogowanie następuje po:

1. wpisaniu loginu uzyskanego od Administratora lub adresu e-mail użytych do założenia konta,
2. wprowadzeniu hasła ustawionego podczas aktywacji konta,
3. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
4. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.Logowanie POL-on dla AdministratoraLogowanie następuje po:

1. wpisaniu loginu lub adresu e-mail używanych do logowania w systemie POL-on,
2. wprowadzeniu hasła używanego do logowania w systemie POL-on,
3. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
4. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.


Centralne Logowanie OPI PIB dla AdministratoraLogowanie następuje po:

1. wpisaniu loginu ustawionego w MCL,
2. wprowadzeniu hasła ustawionego w MCL,
3. naciśnięciu przycisku Zaloguj.


Istotne informacje


Logowanie POL-on następuje przy pomocy danych konta użytkownika z systemu POL-on. Podczas takiego logowania następuje sprawdzenie bieżących uprawnień administratorskich w POL-on (dopuszczalna rola to INST_ADM). Wymagane jest wpisanie loginu i hasła zgodnego z danymi konta w POL-on. Przyjmuje się, że w każdej instytucji funkcjonuje przynajmniej jeden administrator instytucji. Ma on nadaną rolę INST_ADM w systemie POL-on, która pozwala na zarządzanie użytkownikami własnej instytucji. Przypominamy, że jest to rola nadana za zgodą rektora lub upoważnionego prorektora uczelni. Na podstawie tych uprawnień administrator instytucji otrzymuje dostęp do systemu JSA i może zarządzać kontami innych użytkowników JSA.

Przycisk „Zaloguj” uruchamia proces logowania do systemu i - o ile walidacja loginu i hasła zakończyła się sukcesem - przechodzi do wybrania kontekstu.

Opcja „Nie pamiętasz hasła?” umożliwia użytkownikowi JSA przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail, na który jest założone konto, zostanie na niego wysyłany link do zmiany hasła na nowe.

Lista wyboru „Kontekstu logowania” stanowi listę instytucji, do których zalogowany użytkownik ma dostęp w ramach swoich uprawnień. Wartości pobierane są z konta użytkownika. Jeżeli użytkownik ma założone konto w kontekście jednej instytucji wybór kontekstu zostaje pominięty i ekran logowania przenosi użytkownika bezpośrednio do listy badań.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/podrecznik/logowanie.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/17 11:29 przez edulinska