Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


informacje:faq_-_czesto_zadawane_pytania

Często zadawane pytania

Informacja

Nowe pytania należy zgłaszać poprzez Elektroniczny system zgłoszeń JSA

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Po pierwsze należy utworzyć nowe zlecenie. Następnie wskazać plik zawierający tekst pracy i wysłać go do badania.

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Dla każdej pracy dyplomowej tworzone jest jedno zlecenie, w ramach którego można trzykrotnie zlecić badanie danej pracy

Czym jest zlecenie a czym badanie?

Zlecenie dotyczy jednej pracy dyplomowej. W nim zapisywane są wszystkie metadane składające się na metrykę zlecenia, a więc: tytuł pracy, autorzy, promotorzy, recenzenci pracy i plik z treścią pracy. Dopuszcza się, że jedną pracę można analizować maksymalnie trzy razy. Każdorazowe dodanie i wysłanie pliku z treścią pracy do analizowania tworzy nowe badanie. Proces analizowania treści dzieli się na 4 etapy- Zarejestrowane, Wysłane , Badane, Wykonane.

Czy JSA wykrywa cudzysłów - czy cytowane fragmenty również zaznacza jako plagiat?

Cudzysłowy są traktowane tak jak inne znaki, a więc tekst zawarty między nimi będzie wykryty jako plagiat.

Jak należy interpretować wyniki badania – kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma promotor. To promotor uznaje czy praca jest plagiatem czy nie.

Brak przepisu jakie dane mają być wprowadzane do JSA oraz kto ma prawo wglądu do tych danych.

JSA powstaje zgodnie z aktualnymi zapisami PSW. W JSA będą wprowadzane tylko dane pracy dyplomowej, a więc autor, promotor oraz plik pracy.

Jak będą i czy będą badane prace z klauzulą poufności?

Zagadnienie to zostało skierowane do MNiSW wraz z propozycją rozwiązania w JSA. Dostaliśmy aprobatę tego rozwiązania natomiast sprawa wymaga jeszcze przeprowadzenia szeregu prac nad doprecyzowaniem przepisów i poczynieniem odpowiednich uzgodnień.

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst, takie jak filmy, obrazy czy nuty też będą badane?

Nie. Do badania wyciągany jest tylko tekst pracy, inne obiekty pomijane są przez algorytm systemu.

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Tak, istnieje możliwość wydrukowania wyniku w wersji podstawowej, która nie zawiera treści pracy badanej.

Czy ta sama praca, która będzie badana w JSA będzie później dodana do ORPPD?

Nie. Na dzień dzisiejszy JSA nie posiada takiej funkcjonalności.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/informacje/faq_-_czesto_zadawane_pytania.txt · ostatnio zmienione: 2018/05/17 07:21 przez mwartacz