Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


informacje:faq_-_czesto_zadawane_pytania

Często zadawane pytania

Informacja

Nowe pytania należy zgłaszać poprzez system zgłoszeń

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Kto utworzy dla mnie konto w JSA?

Tylko administrator systemu może utworzyć konto użytkownika JSA i nadać mu uprawnienia w obrębie danej instytucji.

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Należy utworzyć nowe zlecenie zlecenie, a następnie wskazać plik zawierający tekst pracy i wysłać go do badania.

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Dla każdej pracy dyplomowej tworzone jest jedno zlecenie, w ramach którego można trzykrotnie zlecić badanie danej pracy.

Czym różnią się zlecenie i badanie?

Zlecenie dotyczy jednej pracy dyplomowej. W nim zapisywane są wszystkie metadane składające się na metrykę zlecenia, a więc: tytuł pracy, autorzy, promotorzy, recenzenci pracy i plik z treścią pracy. Dopuszcza się, że jedną pracę można analizować maksymalnie trzy razy. Każdorazowe dodanie i wysłanie pliku z treścią pracy do analizowania tworzy nowe badanie. Proces analizowania treści dzieli się na cztery etapy- Zarejestrowane, Wysłane , Badane, Wykonane.

Czy na formularzu zlecenia będą pobierane dane z systemu POL-on?

Tak. Na formularzu zlecenia będą podpowiadane z POL-on wartości w polach: Student, Jednostka, Kierunek, Promotor, Recenzent.

Jak należy interpretować wyniki badania?

Instrukcja jak rozumieć wynik badania znajduje się tutaj.

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma promotor. To promotor uznaje czy praca jest plagiatem czy nie.

Wedle jakich przepisów należy wprowadzać dane do JSA oraz kto ma prawo do wglądu w nie?

JSA powstaje zgodnie z aktualnymi zapisami Prawo o szkolnictwie wyższym. Dane wprowadzane do JSA są danymi podstawowymi badanej pracy, są to: autor, jednostka, w ramach której praca ma być broniona, promotor i recenzent oraz sam plik pracy. Prawo do wglądu w te dane ma promotor.

Czy będą badane prace z klauzulą poufności, a jeśli tak to w jaki sposób?

Zagadnienie to zostało skierowane do MNiSW wraz z propozycją rozwiązania w JSA. Dostaliśmy aprobatę naszego rozwiązania, jednak sprawa wymaga jeszcze przeprowadzenia szeregu prac nad doprecyzowaniem przepisów i poczynieniem odpowiednich uzgodnień.

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst, takie jak filmy, obrazy czy nuty, też będą badane?

Nie. Do badania wyciągany jest tylko tekst pracy, inne obiekty pomijane są przez algorytm systemu.

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?

Tak. Wynik badania tego samego tekstu w różnych rozszerzeniach może wykazać różnice szczególnie w części statystycznej. Wynika to, z narzędzie użytych w algorytmie detekcji, które inaczej przetwarzają (parsują) tekst w poszczególnych rozszerzeniach plików.

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Tak, istnieje możliwość wydrukowania wyniku w wersji podstawowej, która nie zawiera treści pracy badanej oraz wersji szczegółowej, która będzie zawierała tekst z pomalowanymi pasażami podobieństwa.

Czy ta sama praca, która będzie badana w JSA, będzie później dodana do ORPPD?

Nie. Na dzień dzisiejszy JSA nie posiada takiej funkcjonalności.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/informacje/faq_-_czesto_zadawane_pytania.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/15 10:42 przez mwartacz