Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


informacje:definicje

Definicje


Polecamy również dział z Często zadawane pytania


Analiza tekstu

Moduł w Raporcie z badania pracy przedstawiający zestaw danych numerycznych pracy i mający na celu pomoc przy wykryciu fałszowania i manipulacji mających na celu ukrycie plagiatu.

Autouzupełnianie jako promotor

Jest to opcja mająca znaczenie dla Promotora, który samodzielnie za pośrednictwem interfejsu JSA wprowadza prace swoich studentów do badania. Służy ułatwieniu i automatycznemu wprowadzeniu danych tego Promotora do metryki nowego badania.

JSA

Skrót, oznaczenie określające Jednolity System Antyplagiatowy.

Kod autoryzacji

Jest to unikalny token nadany instytucji służący autoryzacji i uwierzytelnieniu instytucji przy integracji JSA REST API.

Numer badania/numer próby

Numery identyfikujące założone badania oraz kolejne próby w ramach jednej metryki, pomocne w rozpoznaniu badania przy zgłaszaniu problemów przez system Helpdesk.

PRP

Skrót, oznaczenie określające Procentowy Rozmiar Podobieństwa, czyli parametr wskazujący na poziom podobieństwa pracy badanej do innych prac z ORPPD i dokumentów pochodzących z innych źródeł porównania (Internet, akty prawne, uczelniane bazy referencyjne) wyrażony w procentach.

REST API

Usługa integracji systemu JSA z systemami uczelnianymi za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego HTTPS i służy do obsługi badań antyplagiatowych poza interfejsem JSA.

Rozkład długości wyrazów

Rozkład długości wyrazów jest przedstawiony na wykresie, który pokazuje długość wyrazów w pracy badanej (kolor fioletowy) na tle uśrednionych wartości ze wszystkich prac znajdujących się w bazie ORPPD (kolor szary). Wykres ten służy do oceny czy była podjęta próba manipulacji tekstem.

Stylometria

Jest to rodzaj analizy tekstu, który polega na wykryciu fragmentów, które potencjalnie mógł napisać ktoś inny niż główny autor tekstu. Fragmenty tekstu o stylu odmiennym niż styl główny zostaną wykryte i zaznaczone, przy spełnionym założeniu, że minimum 70% tekstu napisane jest jednym głównym stylem.

UID

Numery UID służą do identyfikacji rekordów na podstawie weryfikacji z systemem POL-on. Od strony interfejsu JSA używany jest UID POL-on czyli unikalny identyfikator osoby w systemie Polon potrzebny do nadania użytkownikowi roli „Promotor”.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/informacje/definicje.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/28 06:55 przez edulinska