Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


informacje:aktualnosci

Aktualności

Nowa odsłona stron pomocy oraz aktualności JSA

Zachęcamy Państwa do śledzenia stron pomocy oraz aktualności systemu JSA pod nowym adresem https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Obecna wersja pomocy na stronach wiki nie będzie już wspierana.

Zaktualizowano API 08.02.2019

 • Ujednolicono listę stopni i tytułów naukowych promotorów i recenzentów w badaniach prac + wartość „niezdefiniowany”

Lista stopni i tytułów naukowych została ujednolicona z tytułami wyliczanymi w POLon w »Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych« dostępnym tutaj https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk?execution=e2s1

Nowa wersja dokumentu znajduje się tutaj.

Nowa wersja systemu 0.2.13 - 07.02.2019

v0.2.13 07.02.2019 - 11:49:00

 • Ujednolicenie wykresu rozkładów na raportach
 • Poprawa zakresu jednostek do wybrania w badaniu
 • Zaktualizowanie listy stopni i tytułów w API
 • Poprawa limitu plików przesłanych w API
 • Poprawa błędu przy kolejnej próbie badania pracy w API
 • Poprawa błędu przy udostępnianiu badania
 • Rozdzielenie metod wpisywania promotora ręcznie lub wybór z listy na badaniu
 • Poprawa walidacji na badaniu dla przycisku „Zapisz i wyślij do badania”
 • Przekierowanie z linku w mailu kiedy użytkownik jest już zalogowany w systemie
 • Poprawa wyświetlania historii zmian w badaniu udostępnionym
 • Uspójnienie z POLon wartości na liście stopni i tytułów naukowych
 • Poprawa przechodzenia użytkownika między różnymi stanami
 • Poprawa zapisywania ustawień własnych dla instytucji
 • Naprawa wyszukiwarki badań
 • Drobne naprawy frontendu

Zaktualizowano dokument integracji.

Kurs e-learningowy JSA

Zapraszamy Państwa do skorzystania z kursu e-learningowego JSA przygotowanego przez Dział szkoleń OPI PIB.

Kurs zawiera materiały teoretyczne oraz praktyczne, które pomogą w lepszym poznaniu systemu JSA. Można uruchamiać go wielokrotnie, a po zakończeniu dla chętnych wystawimy zaświadczenia o udziale w kursie. Kurs zrealizowany jest dzięki platformie edukacyjnej Polski MOOC. Bezpośredni link tutaj

(lub skopiuj i wklej adres https://polskimooc.pl/courses/course-v1:OPI_PIB_DZI+JSA_interpretacja_wyniku+JSA_interpretacja_wyniku_01/about)

Nowa wersja systemu 0.2.12 - 04.02.2019

v0.2.12 04.02.2019 - 11:57:00

 • Dodano funkcję przeliczania wyniku na raporcie (bez wydruków)
 • Dodano liczbę porządkową na liście użytkowników
 • Dodano podsumowanie -liczba wyświetlonych elementów na liście użytkowników oraz na liście badań.

Nowa wersja systemu 0.2.11 - 26.01.2019

v0.2.11 26.01.2019 - 08:42:00

 • Naprawiono błąd przy logowaniu się do instytucji bezwydziałowej

Nowa wersja systemu 0.2.10 - 25.01.2019

v0.2.10 25.01.2019 - 12:12:00

 • Zmieniono treść maili
 • Naprawiono błąd związany z przekierowaniem na pustą stronę po kliknięciu w link z maila
 • Zmieniono skalę „suwaka siły podobieństwa tekstu”
 • Naprawiono błąd z akceptacją wielu prób w badaniu
 • Zaktualizowano stopnie i tytuły naukowe zgodnie z polonem
 • Doprecyzowano opis uprawnień
 • Naprawiono przechwytywanie do profilu zmian wprowadzonych na użytkowniku
 • Naprawiono niewłaściwą notyfikację mailową przy logowaniu przez polon

Aktualizacja dokumentacji REST API - 25.01.2019

nowa wersja dokumentu - integracja API

 • tytuły i stopnie naukowe, możliwe wartości
 • doprecyzowanie w treści miejsca gdzie przekazywany będzie token JSA
 • poprawa opisu pola studyUid z courseUid na courseId

Komunikat z dnia 18.01.2019 r

18.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.9 18.01.2019 - 13:52:00

 • poprawa wyświetlanych ikon statusów badań
 • zabezpieczenie wyświetlania raportu bez uprawnień do niego
 • zmieniono przykładowy xml do importu uzytkowników
 • poprawa skali parametru wrażliwosci na podobieństwo tekstów
 • poprawa działania spiennera przy otwieraniu raportu w przeglądarce
 • poprawa literówek w raporcie pdf
 • naprawa mechanizmu zmiany hasła do konta użytkownika
 • dodano kod kierunku w liście podpowiedzi kierunków
 • drobne poprawy szablonów mailingu
 • aktualności na stronie głównej

Komunikat z dnia 17.01.2019 r

16.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.8 16.01.2019 - 10:11:00

 • dodano parametr sterowania wrażliwością algorytmu na podobieństwo tekstu
 • dodano możliwość rejestracji użytkownika ze spacją w nazwisku
 • poprawiono zapisywanie parametrów wyników dla jednostek

Komunikat z dnia 10.01.2019 r

10.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.5 10.01.2019 - 13:47:00

 1. poprawiono wyświetlanie ustawień i parametrów instytucji
 2. poprawiono profil i wyświetlanie roli w jednostce instytucji
 3. poprawiono dodawanie innych ról dla administratora INST_ADM
 4. dodano możliwość nadania roli użytkownika na jednostkę instytucji podczas importu użytkowników

Komunikat z dnia 07.01.2019 r

07.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.4 07.01.2019 - 16:06:00

 1. poprawiono moduł uprawnień (instytucja jako jednostka)

Komunikat z dnia 04.01.2019 r

04.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.3 04.01.2019 - 14:48:00

 1. naprawiono błąd przy akceptacji raportu (API)
 2. rozdzielono rolę Administracja od AdministracjiPOLON
 3. naprawa edytowalności tokenów api key (API)
 4. ograniczenie parametrów wyniku do 100%
 5. odblokowanie innych ról dla administratora z POLON - tylko w zakresie odblokowania przycisków zapisz /anuluj
 6. dodano przycisk odśwież listę badań

Komunikat z dnia 02.01.2019 r

Szanowni Państwo uruchomiliśmy środowisko produkcyjne https://jsa.opi.org.pl. Wszystkie badania prac przeprowadzone na środowisku testowym https://jsa.demo.opi.org.pl od 02.01.2019 NIE BĘDĄ przenoszone na środowisko produkcyjne. Korzystanie ze środowiska testowego będzie możliwe na dotychczasowych zasadach.

Komunikat z dnia 02.01.2019 r

Na kanale youtube dedykowanym systemom OPI zostało umieszczonych pięć filmów instruktażowych dotyczących Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Filmy te mają za zadanie ułatwić Państwu poruszanie się po systemie. Filmy znajdują się pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT. Sugerujemy następującą kolejność oglądania (aczkolwiek każdy film można oglądać niezależnie):

 1. Jednolity System Antyplagiatowy – wprowadzenie,
 2. Badanie plików w JSA – informacje podstawowe,
 3. Badanie plików w JSA – czynności w systemie,
 4. Raport w systemie JSA,
 5. Raport z JSA do pobrania w pdf.

Komunikat z dnia 21.12.2018 r

Wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.2 20.12.2018 - 16:12:00

 1. Wprowadzono pole do wpisania tokenu instytucji (API)
 2. Naprawiono błąd dla akcji NEW (API)
 3. Zmieniono logikę nadawania uprawnień - dodano poziom instytucji
 4. Dodano obsługę promotorów niezarejestrowanych w POLon
 5. Dodano mail dla właściciela badania po akceptacji raportu przez promotora
 6. Naprawiono błąd logowania niektórych administratorów POLon
 7. Poprawiono komunikat o błędzie logowania
 8. mniejsze zmiany

Komunikat z dnia 13.12.2018 r

13.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.1 13.12.2018 - 15:02:00

 1. Dodano możliwość drukowania raportu ogólnego dla roli Biuro

Naprawiono

 1. logowanie użytkowników administracyjnych
 2. błąd przy próbie akceptacji raportu
 3. walidację uid na użytkowniku przy zapisie formularza użytkownika
 4. błędy przy imporcie użytkowników z pliku
 5. filtrowanie po statusie użytkowników
 6. zapis daty modyfikacji danych użytkownika

Komunikat z dnia 07.12.2018 r

hotfix backendu z 09:44:00 do wersji systemu v0.2.0 04.12.2018

 1. odblokowanie logowania do systemu dla uczelni bezwydziałowych

Komunikat z dnia 05.12.2018 r

04.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.0 04.12.2018 15:11:00

 1. odblokowanie systemu dla instytucji bezwydziałowych lub bez podrzędnych jednostek podstawowych
 2. dodano możliwość ustawienia parametrów wyniku na poziomie instytucji
 3. zmiana logiki uprawnień użytkownika - dodano poziom instytucji w uprawnieniach użytkownika
 4. zaktualizowano źródła polskiego Internetu, bazę ORPPD, a także dodano bazę aktów prawnych oraz obcojęzyczne wikipedie
 5. naprawa błędów związanych z UID promotora
 6. dodanie pliku z UID pracowników instytucji do paczki plików pobieranych do importu użytkowników
 7. naprawa błędów uprawnień przy wyświetlaniu badań i raportów
 8. poprawa udostępniania badania
 9. dodano historię zmian na badaniu
 10. zmniejszenie czasu odświeżania strony z listą badań
 11. zlikwidowanie pustych stron w wydruku raportu
 12. naprawa uprawnień do dostępu do listy użytkowników danej instytucji
 13. naprawa funkcjonalności dezaktywowania konta użytkownika
 14. naprawa wyświetlania zakresu listy jednostek do których użytkownik może mieć uprawnienia
 15. zmiana przycisku „Zapisz” na „Zapisz metrykę” na formularzu badania
 16. dodanie maila do właściciela badania po zaakceptowaniu raportu przez promotora
 17. naprawa działania przycisków na formularzu użytkownika oraz informacji tam wyświetlanych
 18. dodano wylogowanie użytkownika po zakończonej sesji
 19. drobne zmiany graficzne

Komunikat z dnia 21.11.2018 r

hotfix frontendu z 10:48:00 do wersji systemu v0.1.2 06.11.2018

 • przywrócenie przycisku importu użytkowników

nowa wersja dokumentu - integracja API

 1. dodano JSON z wartościami PRP oraz statystykami
 2. poprawiono status badania na „completed”
 3. mniejsze zmiany

Komunikat z dnia 06.11.2018 r

hotfix z 14:06:00 do wersji systemu v0.1.2 06.11.2018

 1. naprawa błędu przy tworzeniu badania przez użytkownika z rolą „Biuro”
 2. naprawa błędu wysyłania błędnego linku do aktywowania konta dla użytkowników dodawanych masowo
 3. usunięcie roli„BASIC” z schematu importu użytkowników

Komunikat z dnia 05.11.2018 r

31.10.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.1.2 31.10.2018 15:18:00

 1. dodanie funkcjonalności udostępniania badania
 2. naprawa wydruku raportu - puste strony
 3. uspójnienie komunikatów w historii zmian na badaniu
 4. usprawnienie przycisków na formularzu konta użytkownika (zapisz i zamknij)

Komunikat z dnia 29.10.2018 r

26.10.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.1.1 26.10.2018 16:39:00

 1. Zmiana metody importu użytkowników
 2. Dodanie możliwości logowania przez MCL dla administratorów POLon
 3. Naprawa błędu odkładania raportu (API REST)
 4. Dodano wymagalność UIDperson dla roli Promotor
 5. Zmiana obsługi nieaktywnych użytkowników
 6. Dodanie blokady edycji danych administratorów POLon
 7. Obsługa mechanizmu uprawnień dla instytucji bezwydziałowych
 8. Naprawa zgłaszanych błędów przy dodawaniu użytkowników
 9. Naprawa błędów przy odejmowaniu ról użytkownikowi
 10. Naprawa błędów związanych z wyświetleniem zbyt szerokiego zakresu listy użytkowników
 11. Poprawa sortowania listy badań
 12. Zmiana hasła w profilu - poprawa wyświetlania
 13. Drobne naprawy na wydruku raportu
 14. Wersjonowanie
 15. Drobne naprawy frontendu

Komunikat z dnia 12.10.2018 r

Przyjęto system cotygodniowych lub dwutygodniowych wdrożeń systemu, które sukcesywnie będą naprawiały wykryte błędy oraz wprowadzały dodatkowe funkcjonalności. Wdrożenie z dnia 12.10.2018 naprawiło błędy wyświetlane przy próbie edycji danych użytkownika, pobrania raportu oraz udostępniono środowisko do testów zewnętrznych integracji z JSA.

Komunikat z dnia 02.10.2018 r

DEMO2

01.10.2018 uruchomiono środowisko testowe DEMO2 pod adresem https://jsa-demo.opi.org.pl. Konta użytkowników może utworzyć administrator instytucji posiadający uprawnienia INST_ADM w POLon (opcja „Logowanie przez POL-on”).

Komunikat z dnia 02.07.2018 r

API JSA

Opublikowano dokument opisujący usługi integracyjne API .

Komunikat z dnia 21.05.2018 r.

DEMO1 JSA: Wystartowała pierwsza wersja systemu JSA. System jest dostępny dla użytkowników uczestniczących w testach wersji JSA DEMO1.

Do testów przystąpiło 30 osób z różnych instytucji na terenie kraju. Jest to grupa przyszłych użytkowników JSA, którzy zgłosili chęć lub zostali zaproszeni przez OPI do wzięcia udziału w testach.

We wrześniu br. będzie uruchomiona kolejna wersja testowa JSA DEMO2 dla większej grupy testujących.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/informacje/aktualnosci.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/11 14:26 przez mwartacz